Gebruikersovereenkomst

Lees a.u.b. onderstaande informatie zorgvuldig door. Beste cursist, Hartelijk dank voor het kiezen voor een e-learning module van Van den Bosch - Academy! We vragen u eerst onderstaande informatie door te nemen en vervolgens op Accepteren te klikken om met de module(s) te starten.
 • De e-learning modules (inclusief de toetsen) van Van den Bosch - Academy zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame medewerkers in samenwerking met logistiek gerelateerde bedrijven. De modules sluiten aan bij de professionele standaard van de logistieke sector. Dit houdt in dat de modules gebaseerd zijn:
  • Op de landelijke en/of internationale richtlijnen over het onderwerp;
  • En daarmee zoveel als mogelijk gebaseerd op de bestaande (wetenschappelijke) evidence;
  • Op wet- en regelgeving zowel nationaal als nationaal.
  • Op standaarden die van toepassing zijn binnen Van den Bosch Transporten BV.
  • Denk hierbij concreet aan bijvoorbeeld:
   • Wet- en regelgeving / standaard ARBO veiligheid
   • Wet- en regelgeving / standaard Voedselveilighed
   • Wet- en regelgeving / standaard Diervoederveiligheid
   • Wet- en regelgeving ADR
  Let op:
  • Ondanks de genoemde zorgvuldigheid kan het zijn dat:
   • Relevante informatie ontbreekt of niet geheel juist is;
   • Er inmiddels nieuwere evidence, inzichten en/of richtlijnen bestaan die nog niet in de module zijn opgenomen;
   • De module (enigszins) afwijkt van de procedures binnen uw eigen unit / organisatie;
  • Het werken volgens de professionele standaard houdt in dat u als professional zelf te allen tijde verantwoordelijk bent en blijft voor uw eigen handelen.
  • Van den Bosch - Academy aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het volgen van een module van Van den Bosch - Aademy.
  Ook verwijzen wij naar de algemene voorwaarde Van den Bosch Transporten BV.

  Door hieronder op akkoord te klikken, verklaart u:
  • Dat u bovenstaande informatie gelezen heeft;
  • Deze begrijpt;
  • En dat u hier mee akkoord gaat
  Vanzelfsprekend staan wij open voor alle opmerkingen en suggesties en wensen u veel succes met het volgen van de module(s).